B. S. Ingemann

 • collage image title

   

   

  (2) Tegning af ukendt kunstner, u.å. - Ingemann i gruppe med ni andre delvis samtidige digtere
 • collage image title

   

   

  (3) Maleri af C. W. Eckersberg, ca. 1816-18
 • collage image title

   

   

  (3a) Stålstik af W. H. Lizars, 1822 efter maleri af C. W. Eckersberg, se (3)
 • collage image title

   

   

  (3b) Winthers Stentryk, u.å., efter maleri af C. W. Eckersberg, se (3)
 • collage image title

   

   

  (4) Maleri af C. A. Jensen, 1818 el. 1819
 • collage image title

   

   

  (5) Buste af H. E. Freund. Modelleret 1818 i Rom, i marmor 1820
 • collage image title

   

   

  (6) Litografi af O. M. von Rasch, 1819
 • collage image title

   

   

  (7) Maleri af A. L. Koop, ca. 1820
 • collage image title

   

   

  (7a) Stik af A. Flint, 1820, efter maleri af A. L. Koop, se (7)
 • collage image title

   

   

  (7b) Litografi af C. A. B. Lønborg, u.å., efter maleri af A. L. Koop, se (7)
 • collage image title

   

   

  (8) Tegning af Ingemanns hustrue Lucie Marie, f. Mandix, måske medio 1820'erne
 • collage image title

   

   

  (10c) Træsnit af H. P. Hansen, u.å., efter litografi af D. Monies, 1835
 • collage image title

   

   

  (11) Tegning af J. F. N. Vermehren, 1841
 • collage image title

   

   

  (12) Maleri af Johannes Jensen, 1840'erne
 • collage image title

   

   

  (13) Tegning (kopi) af D. H. A. Melbye, 1844
 • collage image title

   

   

  (14) Maleri af C. A. Jensen, u.å.
 • collage image title

   

   

  (14b) maleri af ukendt kunstner
 • collage image title

   

   

  (14a) Litografi udført hos E. D. Bærentzen, efter maleri af C. A. Jensen, u.å., se (14)
 • collage image title

   

   

  (15) Maleri af C. A. Jensen, 1845
 • collage image title

   

   

  (16) Tegning af J. V. Gertner, 1845-46
 • collage image title

   

   

  (16a) - Frimærke i anledning af 200-årsdagen 28.5.1989, efter J. V. Gertners maleri, se (16)
 • collage image title

   

   

  (17) Tegning af J. F. N. Vermehren, 1846
 • collage image title

   

   

  (17a) Litografi udført af E. D. Bærentzen, efter tegning af J. F. N. Vermehren 1846, se (17)
 • collage image title

   

   

  (17b) Litografi udført af I W. Tegner, efter tegning af J. F. N. Vermehren, 1846, se (17)
 • collage image title

   

   

  (17c) Litografi udført af A. M. Petersen, 1848, i gruppe med 13 andre danske digtere, efter tegning af J. F. N. Vermehren, 1846, se (17)
 • collage image title

   

   

  (17d) Stålstik af ukendt kunstner, u.å., efter tegning af J. F. N. Vermehren 1846, se (17)
 • collage image title

   

   

  (17i) Kobberstik af J. Britze, 1929, efter tegning af F. Vermehren 1846, se (17)
 • collage image title

   

   

  (19) Tegning af Fredrika Bremer, 1849, jf. Portrætter af Lucie Ingemann (33)
 • collage image title

   

   

  (20) Satirisk tegning af Constantin Hansen, måske 1850'erne
 • collage image title

   

   

  (22) Maleri af N. V. Marstrand, 185
 • collage image title

   

   

  (22a) Blyantstegning (forstudie) til maleri af N. V. Marstrand, 1859, se (22
 • collage image title

   

   

  (22g) Litografi (Neu-Ruppin), u.å., efter maleri af N. V. Marstrand, 1859, se (22
 • collage image title

   

   

  (22j) Grafisk portræt, udført af B. C. Budtz Müller, u.å., efter N. V. Marstrands maleri, 1859, se (22)
 • collage image title

   

   

  (22l) Statuette af O. F. T. Evens, 1880, efter maleri af N. V. Marstrand, 1859, se (22)
 • collage image title

   

   

  (22n) Graveret på sten, 1886, på Fædrelandsstykke i gruppe med 15 andre danske
 • collage image title

   

   

  (22 variant) Mindeblad, formentlig udgivet i 60-året for Stavnsbåndets ophævelse, 1848
 • collage image title

   

   

  (22v) Tegning, muligvis af Karl Rønning, u.å.
 • collage image title

   

   

  (23) Buste af H. V. Bissen, 1859
 • collage image title

   

   

  (23b) Gravmonument, 1863, efter H. V. Bissens buste, 1859, se (23)
 • collage image title

   

   

  (24) Maleri af Jørgen Sonne, 1860. Guldhornet overrækkes Ingemann på 70-årsdagen 28.5.1859
 • collage image title

   

   

  (24b) Koloreret tegning af Karl Rønning, u.å. Guldhornet overrækkes 28.5.1859, se (24)
 • collage image title

   

   

  (24c) Koloreret tegning af Karl Rønning, u.å. Guldhornet overrækkes 28.5.1859, se (24)
 • collage image title

   

   

  (25a) Træsnit efter tegning af O. H. B. Olrik, 1860
 • collage image title

   

   

  (26) Foto af P. L. R. Striegler, forår 1861
 • collage image title

   

   

  (26) Foto af P. L. R. Striegler, forår 1861. Se også (26d)
 • collage image title

   

   

  (26d) - Maleri af J. F. N. Vermehren, 1904, efter foto af P. L. R. Strielger, se (26)
 • collage image title

   

   

  (26e) Litografi udført af I. W. Tegner, 1873, efter foto af P. L. R. Striegler, se (26)
 • collage image title

   

   

  (26f) Litografi udført af I. W. Tegner, 1891, efter foto af P. L. R. Striegler, se (26)
 • collage image title

   

   

  (26k) - Tegning med ukendt signatur. Ingemann & Lucie, ant. i Liunge Præstegaard, u.å.
 • collage image title

   

   

  (26A) Foto af Georg E. Hansen, formentlig fra 1861
 • collage image title

   

   

  (27) - Foto af G. W. Klein, efterår 1861. Ingemann på havetrappen til sit hus i Sorø
 • collage image title

   

   

  (42) Bronzestatue af Knud Nellemose, 1989. Marmorkirken. Sammenlign (27)
 • collage image title

   

   

  (28A) Maleri af ukendt kunstner, måske forarbejde til et maleri af Elisabeth Jerichau Baumann
 • collage image title

   

   

  (38) Farvetegning af Hagsted, u.å. Pastor Fenger synger Pilgrimssangen for Ingemann, antagelig i Lynge Præstegård
 • collage image title

   

   

  (40) Ingemann i sin have. Maleri af Johannes Jensen, omkr. 1900
 • collage image title

   

   

  (47) Tegning af Carl Thomsen, 1889. Stående med foldede hænder på havetrappen til sit hus i Sorø
 • collage image title

   

   

  (48) Tegning af Carl Thomsen, 1897. Stående i haven til sit hus i Sorø i en passiar med H. C. Andersen