Ingemanns Liv | B. S. Ingemann-Selskabet

Ingemanns Liv
- Kort eller Langt

Den korte version indeholder en punktvis opstilling af Ingemanns liv og virke, den lange en række billeder og dokumenter som beskriver Lucie og B. S. Ingemann, deres familier og vennekreds, lokaliteter (bl.a. Torkildstrup, Sorø, København, Jylland og Italien), Ingemanns lærergerning, Lucies malerier, mærkedage og andre begivenheder fra et langt og lykkeligt liv.
Eventuelle bidrag modtages med tak af Kr. Nielsen på e-mail: ingemann1859@gmail.com for mulig optagelse på siden.
Siden vil løbende blive opdateret.