1822-1830 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Lynge Præstegaard ved Sorø. Postkort, sendt 1925. Her kom Ingemann stort set i hele sin Sorø-periode (1822-62).

Digt af Ingemann i Nik. Fred. Sev. Grundtvigs (1783-1872):

Christelige Prædikener eller Söndags-Bog... Første Bind, 1827, Ingemanns førstetryk af dette digt.

I Ingemanns egne skrifter er det først trykt i 1845, nemlig i Samlede Skrifter, 4. afd., bd. VIII, s. 129.

På titelbladet ses Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, hvor Grundtvig var præst fra 6. november 1822 til 26. maj 1826 og hvor Ingemann besøgte ham.

Nærbillede af Ingemanns digt til Grundtvig.