1851-1859 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Ingemanns Kommandørkors. Ingemanns udnævnes af Frederik VII til Commandeur af Dannebrogen 24. februar 1855.

På bagsiden anes navnet B. S. Ingemann. Proveniens: Familien Spur / Kr. Nielsen. H.I, s. 409 + H.II, s. 217. q

Hustavle=Indskrift i Sommersted Præstegaard i Sønderjylland. (1857). Mål: 56 x 114,5 cm. (foretaget af præsten). Tavlen blev åbenbart først malet året efter, 1858. Foto fra 1991. H.I, s. 433.