1807-1810 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

10.4.1807:

Med 1. karakter (Laud.) (c. philos. laud.) består Ingemann den filologiske eksamen i latin, græsk og historie, og kan kalde sig Cand. philol. H.I, s. 35.

Københavns Bombardement, september 1807.

Ingemann gjorde tjeneste som frivillig i Studenterkorpset. H.I, s. 35f.

Disse fire herrer deltog også som frivillige under bombardementet - og blev Ingemanns venner:

St. St. Blicher (1782-1848)

Eggert Christopher Tryde (1781-1860). H.I, s. 35f.

Johannes Carsten Hauch (1790-1872)

Frederik Christian Sibbern (1785-1872). H.I, s. 36.

Studenterkorpsets Hjemmarch fra Fælleden, 1801- tegnet af Peter Christian Nygaard Mattat Klæstrup (1820-1882)

Sådan så Studenterkorpset ud i 1801 og måske også i 1807, hvor Ingemann gjorde tjeneste.

Ingemanns første ungdomspoesi går tabt under Bombardementet, såvel som hans hele logi på Nørreport.

Johan Carl Luno (1784-1858), landøkonom og jurist, blev en af Ingemanns betydeligste ungdomsvenner (fra og med 1807).

Tv. Lunos hustru Ane Cahrine Lovise, f. Vidberg (1790-1871).

Dedikation fra Ingemann til Carl Luno i "Kampen for Valhal", 1821. H.I, s. 35+168.

Carl Lunos far:

Jens Luno (1748-1796)- tolder og consumtionsforvalter i Hobro.

16.4.1808:

Med 1. karakter (Laud.) (c. philos laud.) består Ingemann den filosofiske eksamen,

bestående af filosofi, matematik (hvor han tillige får udmærkelse) og fysik, og kan kalde sig Cand. philos.Eksamensbevis, underskrevet af Thomas Bugge(1740-1815)
19.4.: ’At Studiosus Bernhardt Severin Ingemann har taget Examen philologicum og philosophicum og til begge erhvervet Laudabilem bevidnes’. H.I, s. 36.


Supercargo Peter Poul Ferdinand Mourier (1746-1836) og Frederikke Christiane, f. Herbst (1772-1831)

Ingemann er huslærer for deres tre børn 1809-11. H.I, s. 38.

Hos Mourier træffer Ingemann formentlig sin senere tro ven

- Valdemar Henrik Rothe (1777-1857). H.I, s. 38.