1800-1806 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Slagelse Latinskole, Ingemanns skole 1800-1806

- og Sct. Mikkels Kirke.

Julekort, sendt 1909. H.I, s. 26.

Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861)

- en af Ingemanns skolekammerater fra Slagelse, senere skuespiller. H.I, s. 29.

Christian Hviid Bredahl (1784-1860), en anden af Ingemanns skolekammerater.

Bredahl boede senere nær Ingemanns bolig i Sorø, på gården Damsgaard i Borød, og havde jævnlig kontakt med Ingemanns. H.I, s. 27.

Jens Møller (1779-1833)

- Ingemanns lærer ved latinskolen, senere ven og præst. H.I, s. 26.

Om Ingemann som elev hedder det:

Bernhardt [således var han døbt] Ingemann sÿnes Naturen at have skiænket de bedste Anlæg, et hurtigt Nemmen og en god Hukommelse forenet med Lÿst og Lærvillighed. H.I, s. 30f.

Ingemann flytter fra Slagelse til København ultimo 1806. H.I, s. 34.