Kort | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

1789 - Bernhardt Severin Ingemann fødes 28. maj i Torkilstrup Præstegaard på Falster

1806 - Dimitteres fra Slagelse Latinskole

1807 - Aflægger efter studentereksamen filologisk prøve ved Københavns Universitet. Jurastudier

1811 - Alumne på Valkendorfs Kollegium
– Debut med Digte

1812 - Forlovet med Lucie Marie Mandix (1792-1868)

1813 - Digtsamlingen Procne med bl.a. Varners poetiske Vandringer

1814 - Det romantiske epos De sorte Riddere

1816 - Eventyrdramaet Reinald Underbarnet

1817 - De Underjordiske, et bornholmsk eventyr

1818-19 - Dannelsesrejse til Italien via Tyskland, Frankrig og Schweiz

1819 – Tassos Befrielse

1820 - Digtsamlingen Reiselyren (to bind)
Eventyr og Fortællinger

1822-49 – Lektor i dansk Sprog og Litteratur ved Sorø Akademi. Embedsbolig samme sted.

1822 (30.7.) – Bryllup med Lucie Marie Mandix i Hyllested Kirke
Morgenpsalmer og Cantater (for skolens elever)

1824-36 – Historiske digte- og romaner

1825 – Høimesse–Psalmer til Kirkeaarets Helligdage

1831 – Huldregaverne

1837 – Digtkredsen Holger Danske
Morgensange for Børn

1838 – Syv Aftensange (kun med noder - af C. E. F. Weyse)

1839 –  Morgen- og Aftensange (første samlede udgave)

Salomons Ring med digtkredsen Sulamith og Salomon

1842 – Konstitueret Director for Sorø Akademi

1843 – Opfordrer til indsamling af folkeviser

1852 – Nutidsromanen Landsbybørnene

1853 – Medstifter af Sorø Sogns Bibliothek

1855 – Tankebreve fra en Afdød

1859 – Ingemann fylder 70 år og modtager bl.a. et Guldhorn fra det danske folk

1862 – Ingemann skriver Svanesang til sin hustru i anledning af hendes 70-årsdag

1862 – B. S. Ingemann dør 24. februar i Sorø

1868 – Lucie Ingemann dør 15. januar i Sorø