1831-1840 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

En af præsterne ved Lynge Kirke, Christen Olsen (1785-1833), var Ingemanns gode ven; de sås jævnligt i perioden.

Da pastor Olsen døde (29.4.1833) skrev Ingemann et digt:

Digt af Ingemann i anledning af Christen Olsens død. Førstelinie: ”En ærlig Hyrde har nedlagt sin Stav”. Privateje. H.I, s. 250.

Digtet er senest trykt i Ingemanns Samlede Skrifter, 4. afd., bd. VIII, 1864, s. 95.

"Holger Danskes Vei". Et af B. S. Ingemanns dokumenter.