Historik og billeder | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Tekst og billeder fra denne side vil løbende blive overført til 1992ff under kategorien Ingemanns Liv.


Fra tidligere Arrangementer
Seminar på Folkeuniversitetet Skærum Mølle
27.-29. september 2013

Skærum Mølle

Skærum Mølle tog sig ud fra sin smukkeste side i det dejlige efterårslys - alle dage.

Seminaret, hvis tema var Blichers Noveller og Ingemanns Eventyr og Fortællinger, var vellykket på enhver tænkelig måde. En stor del af æren herfor må rettes til Bente & Erik Harbo fra Blicher-Selskabet, som Ingemann-Selskabet skylder stor tak.

Store lade
Bøger, blade

Tv. den store lade, som dannede rammen om foredrag og oplæsning.
Th. Ingemann-Selskabets udstilling af bøger, blade og postkort

Vedersø Præstegård
Vedersø Kirke

Tv. Besøg på Vedersø Præstegård - en del af seminarets program.
Th. Også Vedersø Kirke besøgtes - her tre af Ingemann-Selskabets medlemmer:
Helge Torm, Tove Drensholt og Jørgen Nybo Rasmussen

Helge Torm ved haven til Vedersø Præstegård
Kaj Munks nyrestaurerede Ford A, Todor de Luxe, 1931

Tv. Helge Torm ved haven til Vedersø Præstegård
Th. Kaj Munks nyrestaurerede Ford A, Todor de Luxe, 1931

Efterårsmøde i på Sorø Akademi
- Festsalen, 15. september 2013

Sorø Drengekos Mandskor gav koncert, dirigeret af Merethe Køhl Hansen
kasserer Jørgen From Andersen - i selskab med bøger og postkort

Sorø Drengekos Mandskor gav koncert, dirigeret af Merethe Køhl Hansen
Th. kasserer Jørgen From Andersen - i selskab med bøger og postkort

Sommermøde i Lynge Præstegaard
- Sogneladen 26. maj 2013

Holger Danske og Folkeånden

En lille sluttet kreds var mødt op for at tage del i mødets tema :
Holger Danske og Folkeånden
Formand Niels Kofoed holdt foredrag -

koncertsanger Jakob Soelberg

- og koncertsanger Jakob Soelberg og pianist Berit Johansen Tange stod for det musikalske indlæg - til stor glæde.
Trods ringe fremmøde var mødet en stor succes

Adventsmøde i Bakkehuset
- Søndag den 2. december 2012

Jette Lund

Niels V. Kofoed

Jette Lund holdt et meget vedkommende foredrag om Lucie Ingemanns Billedbibel, og hun viste billeder fra kunstnerindens righoldige produktion.
Th. Formand Niels V. Kofoed, som sædvanligvis indledte mødet.

Efterårsmøde på Sorø Akademi
- Solennitetssalen 30. september 2012

Solennitetssalen

Sorø Drengekors første optræden - for Ingemann-Selskabet
- under kyndig ledelse af Merethe Lammert Køhl Hansen
- og til glæde for de mange fremmødte

Sorø Drengekor
Sorø Drengekor 2

De mindste i koret sang af hjertens lyst

Sorø Drengekor 3

Sorø Drengekor 4

Før koncerten var der tid til afslapning - for store og små

Jørgen Nybo Rasmussen
Jørgen Nybo Rasmussen 2

Jørgen Nybo Rasmussen talte engageret om guldhornspigen Helene Roed
- og gav sit bud på hvem der er hvem på Jørgen Sonnes kendte maleri af scenen, hvor Ingemann overrækkes hornet på 70-årsdagen 28. maj 1859

malet af Lucie Ingemann

Dagens sidste overraskelse stod Jørgen From Andersen for, idet han efter formandens afslutning viste forsamlingen et lille, ukendt maleri, formentlig malet af Lucie Ingemann. - Det forestiller efter al sandsynlighed Ingemanns Hus tv. og en lade af en art th. Maleriet leder tanken hen på perioden 1822 til 1827, hvor akademigrunden var en stor byggeplads (akademiet brændte i 1813). Laden kunne være benyttet til oplagring af byggemateriel i den fjorten år lange byggeperiode. Lucie og B. S. Ingemann flyttede til Sorø i 1822

Sommermøde i Lynge Præstegaard
- Sogneladen 28. maj 2012

Lynge Præstegaard

Lynge Præstegaard, opført 1742
Flaget var hejst for Ingemann på 223-årsdagen
- og for dem, som deltog i fejringen

Ingemann
Koret i Lynge Kirke

Ingemann var i centrum hele dagen
Th. : Koret i Lynge Kirke

Meta Marie Nyegaard
mindetavler for familien Nyegaard

Meta Marie Nyegaard (1810-1845), som var årsag til at Ingemann skrev
Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud
- er en del af den lange mur, som rummer mindetavler for familien Nyegaard

Lynge Kirke og Præstegaard, 1864 - malet af en "Friis

Lynge Kirke og Præstegaard, 1864 - malet af en "Friis"
Tv. i billedet ses den firlængede, stråtækte gård, som for længst er revet ned
Mindehøjtidelighed med Kransenedlæggelse i Sorø 24. februar 2012
- i anledning af 150-året for Ingemanns død

Kirsten Jensen Holm og Elna Bækdorf

Kirsten Jensen Holm og Elna Bækdorf forbereder højtideligheden i Sorø Kirke

Elna Bækdorf
Kirsten Jensen Holm

Elna Bækdorf og Kirsten Jensen Holm læser og tolker Ingemanns forhold til døden :
Tankebreve fra en Afdød og Den hemmelighedsfulde Port

Kransenedlæggelse ved Ingemanns grav

Kransenedlæggelse ved Ingemanns grav blev passende foretaget af
tidligere næstformand Elna Bækdorf og nuværende formand Niels Kofoed

Ingemanns grav smykket med krans, skænket af Ingemann-Selskabet

Ingemanns grav smykket med krans, skænket af Ingemann-Selskabet
- og en rød rose til ære for Lucie Ingemann

Mange var mødt op for at tage del i højtideligheden

Mange var mødt op for at tage del i højtideligheden

Niels Kofoed, Helge Torm og Gyrit Kaaber

Der var også plads til en hyggelig passiar
- her Niels Kofoed, Helge Torm og Gyrit Kaaber
I baggrunden ses Ingemanns Hus

Adventsmøde i Bakkehuset 27. november 2011

Bakkehuset

Bakkehuset var fuld af interesserede tilhørere, her under dagens hovedtaler, Søren Sørensens fremragende foredrag om Ingemann og Italien

Søren Sørensens

Efterårsmøde / Generalforsamling
på Sorø Akademi 1. oktober 2011

Ingemanns grav, hus og Sorø Akademis hovedbygning,
Festsal

Der var et ejendommeligt, mildt skær over Sorø på denne efterårsdag.
Tv. Ingemanns grav, hus og Sorø Akademis hovedbygning, th. den oplyste Festsal

Den hyggelige kaffepause
barytonen Jakob Soelberg og hans akkompagnatør Ole Worm

Den hyggelige kaffepause i de tilstødende gemakker
- og dagens koncert med barytonen Jakob Soelberg og hans akkompagnatør Ole Worm
Sommermøde på Sorø Akademi 28. maj 2011

Niels Kofoed i sit rette element

Niels Kofoed i sit rette element, - velkomst fra festsalens talerstol

Marianne Hesselholt

Dagens foredragsholder, Marianne Hesselholt, talte overbevisende
- og med megen sødme - til stor glæde for selskabets medlemmer

Dagens deltagere

Dagens deltagere tilbragte en herlig eftermiddag på Sorø Akademi

En af Solennitetssalens flotte prismekroner

En af Solennitetssalens flotte prismekroner

Kaffepause

Kaffepause i de tilstødende gemakker

Ulla-Mir Renöfält og Ole Worm

Dejlig koncert med Ulla-Mir Renöfält og Ole Worm

Ole Worm bringer ofte smilet frem

Ole Worm bringer ofte smilet frem
Adventsmøde i Bakkehuset 28. november 2010

Bakkehuset på Frederiksberg

Bakkehuset på Frederiksberg dannede sædvanligvis rammen om selskabets hyggelige adventsmøde 2010.
Her Niels Kofoed under lampens skær fortællende om Ingemann som eventyrdigter
Efterårsmøde / Generalforsmaling på Sorø Akademi 26. september 2010

Niels Kofoed bød velkommen

Niels Kofoed bød velkommen

Selskabets Generalforsamling

Selskabets Generalforsamlinger er normalt ikke noget tilløbsstykke

Jørgen From Andersen

Også kassemester Jørgen From Andersen spejdede efter lidt flere deltagere

Marianne G. Nielsen, akkompagneret af Ole Worm

Sopranen Marianne G. Nielsen, akkompagneret af Ole Worm,
sang danske romancer og sange til tekster af bl.a. Ingemann

I. P. E. Hartmann, Emil Hartmann, Heise, Grieg, Lange-Müller og Carl Nielsen

Komponisterne var:
I. P. E. Hartmann, Emil Hartmann, Heise, Grieg, Lange-Müller og Carl Nielsen
Sommerekskursion til Fyn 30. maj 2010

Fyns Kunstmuseum

Dagens første indslag, et besøg på Fyns Kunstmuseum i Odense, hvor man kunne se en unik udstilling om bl.a. Sanderumgaard (som efterfølgende skulle besøges), og stedets berømte ejer 1792-1828, Johan von Bülow (1751-1828)

Sara og Erik Mandix

Efter museumsbesøget blev en god frokost indtaget i Restaurant Den grimme Ælling (Odense). Sara og Erik Mandix var tydeligvis tilfredse med traktementet

Fraugde Kirke (gammelt postkort)

Siden lagdes vejen forbi Fraugde Kirke (gammelt postkort)

Thomas Kingos Gravmæle

- hvor man bl.a. skulle se Thomas Kingos Gravmæle, som Ingemann besøgte i 1820

Thomas Kingo og hustrus Gravmæle

Thomas Kingo og hustrus Gravmæle

Thomas Kingo og hustru

Her ses Thomas Kingo og hustru

Jørgen Nybo Rasmussen & Elna Bækdorf

To glade kirkegængerne, Jørgen Nybo Rasmussen & Elna Bækdorf

mindetavle for Hans Tausen

I Fraugde Kirke kunne man også se en mindetavle for Hans Tausen (1494-1561)

Morten Korchs gravsted

- og Morten Korchs gravsted

Sanderumgaard

Sidste punkt i dagens program var Sanderumgaard, her et postkort fra ca. 1910

C. W. Eckersbergs maleri at det tidligere Sanderumgaard

- og her C. W. Eckersbergs maleri at det tidligere Sanderumgaard

Sommerlyst

En af hytterne i Sanderumgaards Have er denne Sommerlyst (i regn),
som er forholdsvis nyrestaureret, såvel ude -

Sommerlyst inde

- som inde, hvor det er planen at lave skiftende udstillinger

Kildehytten

Heldagsregnen generer ikke stort - når man er i godt (Ingemann-)Selskab
- her foran den nyopførte Kildehytten

Tankefuldhytten

Niels Kofoed i et tankefuldt øjeblik - foran Tankefuldhytten

Den gamle hestestald

Den gamle hestestald er indrettet smagfuldt - og her er udstilling, butik, servering, foredrag og introduktion til havevandring - af stedets ejer Susanne Vind

kommer kaffen snart

Man hygger sig mellem spiltove - kommer kaffen snart?

Store spejl på væggen der

Store spejl på væggen der ...

Susanne Vind

Sanderumgaards ejer Susanne Vind takkes af Ingemann-Selskabets formand Niels Kofoed for et særdeles vellykket arrangement

Sommermøde på Sorø Akademi 23. maj 2009

Glemt Ingemann-Musik

Dagens koncert: Glemt Ingemann-Musik, med fire unge fra Det kgl. danske Musikkonservatorium, Carina Tybjerg Madsen, Johanne Thisted Højlund, Ole Morten Velde og Jakob Soelberg, akkompagneret af Ole Worm

Ole Worm

Ole Worm præsenterede , dirigerede og akkompagnerede

Kaffepause

Kaffepause og litterær rundbordsdiskussion

Tronstolen og Holbergs portræt, Sorø Akademi

Tronstolen og Holbergs portræt, Sorø Akademi

Sorø Akademi, Molbechs Hus

Smukt aftenlys over Sorø Akademi, Molbechs Hus og blomstrende syrener
Adventsmøde i Bakkehuset 7. december 2008

Ole Worm

Ole Worm dirigerede mødet - for en gang skyld

hvidvin i pausen

Der blev serveret kransekage fra Lagkagehuset - og hvidvin i pausen

Henrik Wivel

Efter pausen præsenterede Henrik Wivel Ingemann-Selskabets nye udgave af Ingemanns Morgen- og Aftensange, illustreret af Maja Lisa Engelhardt.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at den store bog Henrik Wivel står med ikke er nævnte udgave

Sommerekskursion til Nordfalster 25. maj 2008
- en heldagstur arrangeret af 
Blicher-Selskabet & Ingemann-Selskabet

Erik Harbo

Dagen indledtes på gården Holgershaab, hvor ejeren og
Blicher-Selskabets formand Erik Harbo fortalte om Blicher som huslærer på stedet

pragtfuld rødbøg i Holgershaabs have

pragtfuld rødbøg i Holgershaabs

Et pragtfuld rødbøg i Holgershaabs have var genstand for manges beundring

Gundslev Forsamlingshus

Frokosten i Gundslev Forsamlingshus var tiltrængt og vellykket

Gundslev Kirke

Efter frokosten besøgtes Gundslev Kirke (Falster)

Kirkens særegne røde farve

Kirkens særegne røde farve

Kirkens særegne røde farve er karakteristisk for egnen

En lokalhistoriker

En lokalhistoriker kunne fortælle vidt og bredt om kirken og dens præster

Didrik Nikolaj Blicher

- bl.a. om Didrik Nikolaj Blicher (1746-1805) som var præst her 1781-1805
- nabopræst til Søren Sørensøn Ingemann (Ingemanns far)

Erik Mandix og Elna Bækdorf

I kirken sås bl.a. Erik Mandix og Elna Bækdorf konversere foran alteret

Torkildstrup Præstegaard

Via Fuglsang Kunstmuseum (billeder haves ikke) nåede vi ud på eftermiddagen et af højdepunkterne, nemlig Torkildstrup Præstegaard (Ingemanns fødested)
- hvor flaget var hejst for Ingemann, de litterære selskaber, lokalbefolkningen og Københavns Drengekor

præstegårdshaven

Mange var samlede i præstegårdshaven

Københavns Drengekor

- for at høre Københavns Drengekor

Ingemanns smukke morgen- og aftensange

- synge bl.a. Ingemanns smukke morgen- og aftensange

Ebbe Munk

Korets dirigent Ebbe Munk præsenterede sangene

Nina Morthorst

- og kirkens præst Nina Morthorst bød velkommen.
Bag hende ses i øvrigt et af Ingemann-Selskabets medlemmer -
fotografen Suste Bonnén - indfange stemningen med sit kamera

mindestenen for Ingemann

Efter skønsangen var der tid til at gå en tur i det dejlige præstegårdsanlæg
- her mindestenen for Ingemann, rejst i 100-året for digterens fødsel 1889
- med citat efter I Sne staar Urt og Busk i Skjul

Ingemanns far, provst Søren Sørensøn Ingemann

Også kirkens krypt var åben i dagens anledning.
Her ligger bl.a. Ingemanns far, provst Søren Sørensøn Ingemann (1735-1799)

Efterårsmøde på Sorø Akademi 30. september 2007

Sofie Ottosen

Sangerinden Sofie Ottosen sang et udvalg af
Ingemanns Morgen- og Aftensange

Koncert med Sofie Ottosen og Ole Worm

Sofie Ottosen og Ole Worm

Koncert med Sofie Ottosen og Ole Worm i akademiets rigt udsmykkede festsal

Et par medlemmer samledes efter mødet et listigt sted

Et par medlemmer samledes efter mødet et listigt sted

Bymuseet 2. september 2007
Tema:
Københavns Bombardement 1807 - set gennem digternes øjne
- Blicher, Ingemann, Hauch, Oehlenschläger og Grundtvig

Københavns Bombardement

Københavns Bombardement, natten mellem 4. & 5. september 1807

Bymuseets smukke festsal

Bymuseets smukke festsal dannede rammen om arrangementet,
som både Blicher-Selskabet & Ingemann-Selskabet stod bag

Niels Kofoed
Kirsten Jensen Holm
Erik Harbo

Tre foredragsholdere:
Niels Kofoed, Kirsten Jensen Holm & Erik Harbo

Erik Harbo

Det store bogsalg og Erik Harbo - med værker fra de to selskaber

Paul Hüttel
Pastor emeritus Elna Bækdorf

Skuespiller Paul Hüttel & Pastor emeritus Elna Bækdorf

Sommermøde på Sorø Akademi 19. maj 2007

Niels Kofoed byder velkommen

Niels Kofoed byder velkommen

Mødet var pænt besøg

Mødet var pænt besøg

Jens Kristian Lings

Jens Kristian Lings reciterede highlights i Ingemanns lyriske forfatterskab

Helge Torm & Inger Kofoed
Gyrit Kaaber

Man hygger sig i kaffepausen, her Gyrit Kaaber, Helge Torm & Inger Kofoed

Elna Bækdorf

Elna Bækdorf stillede villigt op til fotografering
- her foran Marstrands berømte portræt af Ingemann fra 1859 (Sorø Akademi)

Niels Kofoed takker operasangerinde Ann Petersen og kapelmester Ole Worm

Niels Kofoed takker operasangerinde Ann Petersen og kapelmester Ole Worm
for dagens koncert, som bød på romancer og sange til tekster af Ingemann
Pt. udaterede arrangementer 

Hans Lyngby-Jepsen og formanden

Hans Lyngby-Jepsen og formanden i Sorø
Ikke dateret billede fra vores første

Fra tidligere Arrangementer

Seminar på Folkeuniversitetet Skærum Mølle27.-29. september 2013
Skærum Mølle tog sig ud fra sin smukkeste side i det dejlige efterårslys - alle dage.

Seminaret, hvis tema var Blichers Noveller og Ingemanns Eventyr og Fortællinger, var vellykket på enhver tænkelig måde. En stor del af æren herfor må rettes til Bente & Erik Harbo fra Blicher-Selskabet, somIngemann-Selskabet skylder stor tak.
Tv. den store lade, som dannede rammen om foredrag og oplæsning.Th. Ingemann-Selskabets udstilling af bøger, blade og postkort

Tv. Besøg på Vedersø Præstegård - en del af seminarets program.Th. Også Vedersø Kirke besøgtes - her tre af Ingemann-Selskabets medlemmer: Helge Torm, Tove Drensholt og Jørgen Nybo Rasmussen

Tv. Helge Torm ved haven til Vedersø PræstegårdTh. Kaj Munks nyrestaurerede Ford A, Todor de Luxe, 1931Efterårsmøde i på Sorø Akademi- Festsalen, 15. september 2013
Sorø Drengekos Mandskorgav koncert, dirigeret af Merethe Køhl HansenTh. kasserer Jørgen From Andersen - i selskab med bøger og postkortSommermøde i Lynge Præstegaard- Sogneladen 26. maj 2013

En lille sluttet kreds var mødt op for at tage del i mødets tema :Holger Danske og FolkeåndenFormand Niels Kofoed holdt foredrag -
- og koncertsanger Jakob Soelberg og pianist Berit Johansen Tange stod for det musikalske indlæg - til stor glæde.Trods ringe fremmøde var mødet en stor succes
Adventsmøde i Bakkehuset- Søndag den 2. december 2012

Jette Lund holdt et meget vedkommende foredrag om Lucie Ingemanns Billedbibel, og hun viste billeder fra kunstnerindens righoldige produktion.Th. Formand Niels V. Kofoed, som sædvanligvis indledte mødet.

<Efterårsmøde på Sorø Akademi- Solennitetssalen 30. september 2012Sorø Drengekors første optræden - for Ingemann-Selskabet- under kyndig ledelse af Merethe Lammert Køhl Hansen- og til glæde for de mange fremmødte De mindste i koret sang af hjertens lyst
Før koncerten var der tid til afslapning - for store og små

Jørgen Nybo Rasmussen talte engageret om guldhornspigen Helene Roed

- og gav sit bud på hvem der er hvem på Jørgen Sonnes kendte maleri af scenen, hvor Ingemann overrækkes hornet på 70-årsdagen 28. maj 1859Dagens sidste overraskelse stod Jørgen From Andersen for, idet han efter formandens afslutning viste forsamlingen et lille, ukendt maleri, formentlig malet af Lucie Ingemann. - Det forestiller efter al sandsynlighed Ingemanns Hustv. og en lade af en art th. Maleriet leder tanken hen på perioden 1822 til 1827, hvor akademigrunden var en stor byggeplads (akademiet brændte i 1813). Laden kunne være benyttet til oplagring af byggemateriel i den fjorten år lange byggeperiode. Lucie og B. S. Ingemann flyttede til Sorø i 1822


Sommermøde i Lynge Præstegaard- Sogneladen 28. maj 2012

Lynge Præstegaard, opført 1742Flaget var hejst for Ingemann på 223-årsdagen- og for dem, som deltog i fejringen

Ingemann var i centrum hele dagenTh. : Koret i Lynge Kirke

Meta Marie Nyegaard (1810-1845), som var årsag til at Ingemann skrevTil Himlene rækker din Miskundhed, Gud- er en del af den lange mur, som rummer mindetavler for familien NyegaardLynge Kirke og Præstegaard, 1864 - malet af en "Friis"Tv. i billedet ses den firlængede, stråtækte gård, som for længst er revet ned

Mindehøjtidelighed med Kransenedlæggelse i Sorø 24. februar 2012- i anledning af 150-året for Ingemanns død

Kirsten Jensen Holm og Elna Bækdorf forbereder højtideligheden i Sorø Kirke

Elna Bækdorf og Kirsten Jensen Holm læser og tolker Ingemanns forhold til døden :Tankebreve fra en Afdødog Den hemmelighedsfulde Port

Kransenedlæggelse ved Ingemanns grav blev passende foretaget aftidligere næstformand Elna Bækdorf og nuværende formand Niels Kofoed

Ingemanns grav smykket med krans, skænket af Ingemann-Selskabet- og en rød rose til ære for Lucie Ingemann

Mange var mødt op for at tage del i højtideligheden

Der var også plads til en hyggelig passiar- her Niels Kofoed, Helge Torm og Gyrit KaaberI baggrunden ses Ingemanns Hus

Adventsmøde i Bakkehuset 27. november 2011

Bakkehuset var fuld af interesserede tilhørere, her under dagens hovedtaler,Søren Sørensens fremragende foredrag om Ingemann og ItalienEfterårsmøde / Generalforsamlingpå Sorø Akademi 1. oktober 2011Der var et ejendommeligt, mildt skær over Sorø på denne efterårsdag.Tv. Ingemanns grav, hus og Sorø Akademis hovedbygning, th. den oplyste FestsalDen hyggelige kaffepause i de tilstødende gemakker- og dagens koncert med barytonen Jakob Soelberg og hans akkompagnatør Ole Worm
Sommermøde på Sorø Akademi 28. maj 2011
Niels Kofoed i sit rette element, - velkomst fra festsalens talerstolDagens foredragsholder, Marianne Hesselholt, talte overbevisende- og med megen sødme - til stor glæde for selskabets medlemmerDagens deltagere tilbragte en herlig eftermiddag på Sorø AkademiEn af Solennitetssalensflotte prismekronerKaffepause i de tilstødende gemakkerDejlig koncert med Ulla-Mir Renöfält og Ole WormOle Worm bringer ofte smilet frem
Adventsmøde i Bakkehuset 28. november 2010
Bakkehusetpå Frederiksberg dannede sædvanligvis rammen om selskabets hyggelige adventsmøde 2010.Her Niels Kofoed under lampens skær fortællende om Ingemann som eventyrdigter

Efterårsmøde / Generalforsmaling på Sorø Akademi 26. september 2010
Niels Kofoed bød velkommen
Selskabets Generalforsamlinger er normalt ikke noget tilløbsstykke

Også kassemester Jørgen From Andersen spejdede efter lidt flere deltagere
Sopranen Marianne G. Nielsen, akkompagneret af Ole Worm,sang danske romancer og sange til tekster af bl.a. Ingemann

Komponisterne var:I. P. E. Hartmann, Emil Hartmann, Heise, Grieg, Lange-Müller og Carl Nielsen

Sommerekskursion til Fyn 30. maj 2010
Dagens første indslag, et besøg på Fyns Kunstmuseumi Odense, hvor man kunne se en unik udstilling om bl.a. Sanderumgaard(som efterfølgende skulle besøges), og stedets berømte ejer 1792-1828, Johan von Bülow (1751-1828)

Efter museumsbesøget blev en god frokost indtaget i Restaurant Den grimme Ælling(Odense). Sara og Erik Mandix var tydeligvis tilfredse med traktementet

Siden lagdes vejen forbi Fraugde Kirke(gammelt postkort)

- hvor man bl.a. skulle se Thomas Kingos Gravmæle, som Ingemann besøgte i 1820
Thomas Kingo og hustrus Gravmæle

Her ses Thomas Kingo og hustru
To glade kirkegængerne, Jørgen Nybo Rasmussen & Elna Bækdorf

I Fraugde Kirkekunne man også se en mindetavle for Hans Tausen (1494-1561)

- og Morten Korchs gravsted

Sidste punkt i dagens program var Sanderumgaard, her et postkort fra ca. 1910

- og her C. W. Eckersbergs maleri at det tidligere Sanderumgaard

En af hytterne i Sanderumgaards Haveer denne Sommerlyst(i regn),som er forholdsvis nyrestaureret, såvel ude -

- som inde, hvor det er planen at lave skiftende udstillinger

Heldagsregnen generer ikke stort - når man er i godt (Ingemann-)Selskab- her foran den nyopførte Kildehytten

Niels Kofoed i et tankefuldt øjeblik - foran Tankefuldhytten

Den gamle hestestald er indrettet smagfuldt - og her er udstilling, butik, servering, foredrag og introduktion til havevandring - af stedets ejer Susanne Vind
Man hygger sig mellem spiltove - kommer kaffen snart?

Store spejl på væggen der ...

Sanderumgaardsejer Susanne Vind takkes af Ingemann-Selskabetsformand Niels Kofoed for et særdeles vellykket arrangementSommermøde på Sorø Akademi 23. maj 2009
Dagens koncert: Glemt Ingemann-Musik, med fire unge fra Det kgl. danske Musikkonservatorium, Carina Tybjerg Madsen, Johanne Thisted Højlund, Ole Morten Velde og Jakob Soelberg, akkompagneret af Ole Worm

Ole Worm præsenterede , dirigerede og akkompagnerede
Kaffepause og litterær rundbordsdiskussion

Tronstolen og Holbergs portræt, Sorø Akademi
Smukt aftenlys over Sorø Akademi, Molbechs Hus og blomstrende syrenerAdventsmøde i Bakkehuset 7. december 2008
Ole Worm dirigerede mødet - for en gang skyld

Der blev serveret kransekage fra Lagkagehuset- og hvidvin i pausen

Efter pausen præsenterede Henrik WivelIngemann-Selskabetsnye udgave af Ingemanns Morgen- og Aftensange, illustreret af Maja Lisa Engelhardt.Det skal for god ordens skyld nævnes, at den store bog Henrik Wivel står medikkeer nævnte udgave


Sommerekskursion til Nordfalster 25. maj 2008- en heldagstur arrangeret afBlicher-Selskabet& Ingemann-SelskabetDagen indledtes på gården Holgershaab, hvor ejeren ogBlicher-Selskabetsformand Erik Harbo fortalte om Blicher som huslærer på stedet

Et pragtfuld rødbøg i Holgershaabshave var genstand for manges beundring

Frokosten i Gundslev Forsamlingshusvar tiltrængt og vellykket
Efter frokosten besøgtes Gundslev Kirke(Falster)

Kirkens særegne røde farve er karakteristisk for egnen

En lokalhistoriker kunne fortælle vidt og bredt om kirken og dens præster
- bl.a. om Didrik Nikolaj Blicher (1746-1805) som var præst her 1781-1805- nabopræst til SørenSørensøn Ingemann (Ingemanns far)

I kirken sås bl.a. Erik Mandix og Elna Bækdorf konversere foran alteret

Via Fuglsang Kunstmuseum(billeder haves ikke) nåede vi ud på eftermiddagen et af højdepunkterne, nemlig Torkildstrup Præstegaard(Ingemanns fødested)- hvor flaget var hejst for Ingemann, de litterære selskaber, lokalbefolkningen og Københavns Drengekor

Mange var samlede i præstegårdshaven

- for at høre Københavns Drengekor

- synge bl.a. Ingemanns smukke morgen- og aftensange

Korets dirigent Ebbe Munk præsenterede sangene

- og kirkens præst Nina Morthorst bød velkommen.Bag hende ses i øvrigt et af Ingemann-Selskabetsmedlemmer -fotografen Suste Bonnén - indfange stemningen med sit kamera

Efter skønsangen var der tid til at gå en tur i det dejlige præstegårdsanlæg- her mindestenen for Ingemann, rejst i 100-året for digterens fødsel 1889- med citat efter I Sne staar Urt og Busk i Skjul

Også kirkens krypt var åben i dagens anledning.Her ligger bl.a. Ingemanns far, provst SørenSørensøn Ingemann (1735-1799)Efterårsmøde på Sorø Akademi 30. september 2007

Sangerinden Sofie Ottosen sang et udvalg afIngemanns Morgen- og AftensangeKoncert med Sofie Ottosen og Ole Worm i akademiets rigt udsmykkede festsalEt par medlemmer samledes efter mødet et listigt sted
Bymuseet 2. september 2007Tema:Københavns Bombardement 1807 - set gennem digternes øjne- Blicher, Ingemann, Hauch, Oehlenschläger og Grundtvig

Københavns Bombardement, natten mellem 4. & 5. september 1807Bymuseets smukke festsal dannede rammen om arrangementet,som både Blicher-Selskabet& Ingemann-Selskabetstod bag Tre foredragsholdere:Niels Kofoed, Kirsten Jensen Holm & Erik Harbo
Det store bogsalg og Erik Harbo - med værker fra de to selskaber
Skuespiller Paul Hüttel & Pastor emeritus Elna Bækdorf
Sommermøde på Sorø Akademi 19. maj 2007
Niels Kofoed byder velkommen

Mødet var pænt besøgt

Jens Kristian Lings reciterede highlights i Ingemanns lyriske forfatterskab
Man hygger sig i kaffepausen, her Gyrit Kaaber, Helge Torm & Inger Kofoed
Elna Bækdorf stillede villigt op til fotografering - her foran Marstrands berømte portræt af Ingemann fra 1859 (Sorø Akademi)
Niels Kofoed takker operasangerinde Ann Petersen og kapelmester Ole Wormfor dagens koncert, som bød på romancer og sange til tekster af Ingemann
Pt. udaterede arrangementer
Hans Lyngby-Jepsen og formanden i SorøIkke dateret billede fra vores første