Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

B. S. Ingemann - Selskabet

- blev stiftet den 19. september 1992 på Sorø Akademi.
Dr. phil. Niels V. Kofoed valgtes til formand.
Selskabet genudgiver jævnligt Ingemanns skrifter, håndbøger, m.v.
Det er selskabets formål at uddybe kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og forfatterskab.

Selskabets formand:

Peter Balslev-Clausen

Peter Balslev-Clausen

Møder: Året igennem afholder selskabet disse tre møder:
- Et sommermøde tæt på digterens fødselsdag (28. maj), enten i festsalen på Sorø Akademi eller ved en ekskursion.
- Et efterårsmøde /generalforsamling - med indslag af moderne og klassisk litteratur.
- Et adventsmøde på Bakkehuset, Frederiksberg, med foredrag, musik og oplæsning.
Aktiviteter: Derudover arrangeres der koncerter, opføres teater og foretages udflugter til historiske steder i samarbejde med andre litterære selskaber, bl.a. Blicher-Selskabet og i forbindelse med Golden Days Festival som tilbagevendende begivenhed.
Tidsskrift: I forbindelse med de tre årlige ordinære møder udgiver selskabet Tankebreve, som er et tidsskrift indeholdende oplysninger om selskabets arrangementer, billeder vedrørende Ingemanns liv og levned, artikler, nyheder o.m.m.

Hjemmesiden er designet af Kent Pedersen.
Den vedligeholdes af Kent Pedersen og Kr. Nielsen
- og er under stadig udbygning og forbedring
Ansvarlige: Kr. Nielsen
&
B. S. Ingemann-Selskabet

Kr. Nielsen i sin hule