1789-1800 | B. S. Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Ingemanns Liv og Levned

- i Tekst og Billeder


Indeholder en række forhåndenværende billeder og dokumenter - og er
langt fra en fuldstændig fremstilling.I slutningen af billedteksten vil
der ofte stå en henvisning til følgende værk af Kristian Nielsen:


Håndbog i B. S. Ingemanns Liv og Forfatterskab, bind I-II. 2009,
f.eks. ”H.I, s...”; her vil der formentlig være supplerende oplysninger i
relation til det pågældende billede.


Benyt hjemmesidens Søgefunktion for at finde navne, destinationer og
Ingemanns værker m.v. Personnavne kan yderligere slås op i registeret i
bd. II af nævnte værk.


Afsnittet her om ”Ingemanns Liv og Levned” vil løbende blive tilført nyt materiale.


Bidrag modtages med tak af Kr. Nielsen på email ingemann1859@gmail.com for mulig optagelse på siden.

Påbegyndt marts 2011.


Torkilstrup Præstegaard


Torkilstrup Præstegård (Falster), opført 1763. Bernhardt Severin Ingemann fødes her 28. maj 1789 i . H.I, s. 22.Torkilstrup Præstegaard


Torkilstrup Præstegård & Kirke. H.I, s. 22.
Foto: Lars Thorkild Bjørn.Ingemanns mor, Birgitte Ingemann


Ingemanns mor, Birgitte Ingemann, f. Swane (1751-1809). H.I, s. 22.Søren Laurentius Ingemann

Bolette Franciska Spur, f. Ingemann


Ingemanns bror og søster, 

Søren Laurentius Ingemann (1778-1813) og Bolette Franciska Spur, f. Ingemann (1783-1869). H.I, s. 22.Johan Henrik Spur
Laura SpurJohan Henrik Spur (1815-1868), søn af Franciska Spur, f. Ingemann,

og hustru Laura Spur, f. Hostrup (1814-1868). H.I, s. 55.Familien i København


Lars Swane & hustru Julie Annette Swane


Ingemanns navnkundige fætter Lars Swane (1790-1874) & hustru Julie Annette Swane, f. Clausen (1795-1887).


Fætteren, Ingemanns første Barndomsven og Ungdoms Fortrolige,
optræder i Ingemanns Levnetsbog (1862) som Fætteren fra Kjøbenhavn, jf.
H.II, s. 403.


Nogle fortrolige breve (1806-08) fra Ingemann til fætteren er trykt i
Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning... 1922, s. 71-79.


Familien er fyldigt omtalt i Memoirer og Breve, udgivne af Julius
Clausen og P. Fr. Rist. XXXIX. Blade af en Familie-Krønike, 1923 (optryk
1972), s. 120f. og 129.
Johanne Marie Swane & Hans Swane


Lars Swanes forældre: Johanne Marie Swane, f. Gad (1767-1842) & Hans Swane (1753-1803)


- bror til Ingemanns mor, Birgitte Ingemann (1751-1809), brygger, tømmerhandler og supercargo.


Ingemann besøgte fætteren og dennes forældre i København, se
ovenfor, på Graabrødre Torv (dengang nr. 123 - i dag tv. for Restaurant
Peder Oxe).


Ingemann skrev følgende digte til tante Johanne: Til en lykkelig Moder og Til Familien Swane (November 1813), jf. H.II, s. 40+46.
Lucie Marie MandixLucie Marie Mandix (1792-1868), Ingemanns senere hustru


Formodet selvportræt. Privateje.
Lucie Marie Mandix underskriftLucies underskrift, 1862


Nogle af Lucies slægtninge (flere fotograferet bag glas, derfor nogen genskin):
Thomas Martinus Braëm Galskjøt (1748-1828) ~ 10.7.1776 i Frue Kirke (Kbh.) med Karen Hvistendahl (1757-1831). H.I, s. 24


- hun var Lucies moster og han, som var præst i Hyllested, viede Lucie og Ingemann


- tirsdag den 30. juli 1822 i Hyllested Kirke. H.I, s. 170
Jens Severin Hvistendahl Galskjøt
Anna Elisabeth Johannette


Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883) - præst i Kolding
fra 1837, i Holbæk fra 1849 ~ 15.9.1832 i Odense med Anna Elisabeth
Johannette, f. Heide (1795-1861)


- han var søn af Lucies førnævnte moster Karen Galskjøt, f.
Hvistendahl (1757-1831). H.I, s. 24 - hun var datter af Andreas Gram
Heide (1760-1829) (se længere fremme!)


Bagpå billederne står at de er efter malerier af O. M. Bøgh 1836 (Ole
Mathiasen Bøgh (1811-1838) malede fortrinsvis portrætter, jf. Weilbachs
Kunstnerleksikon; dog er overstående portrætter ikke nævnt).Jens Severin Hvistendahl Galskjøt

Holbæk Kirke


En ældre Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883) & Holbæk Kirke (maleri fra 1850).
Isabella Maria Tabitha Smith
Harald Lunding SmithIsabella Maria Tabitha Smith, f. Galskjøt (1834-1921) ~ 19.6.1856 i
Holbæk m. Harald Lunding Smith (1832-1876), købmand i Holbæk.


Ingemanns deltager ved brylluppet. H.I, s. 420.


- hun var datter af førnævnte Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883)


- han var søn af Lars Chr. Smith (købmand i Holbæk fra 1852 til sin død)


- og Dorthea Cath Voigt.


Stor efterslægt.