Meld dig ind i Ingemann Selskabet

Indmeldelse i Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Årligt kontingent: 100,- kr.
Som medlem modtager man selskabets tidsskrift **Tankebreve**, som går forud for selskabets tre arrangementer, som finder sted sommer, efterår og advent.
Meld dig ind i Ingemann Selskabet