Indmeldelse i Ingemann-Selskabet

Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Årligt kontingent: 100,- kr.
Som medlem modtager man selskabets tidsskrift Tankebreve, som går forud for selskabets tre arrangementer,
som finder sted sommer, efterår og advent.