Please bear in mind that Google Translate can only provide an approximate translation.

Kulturkalenderen

Selskabets arrangementer:
Der afholdes årligt tre møder
- samt eventuelle ekskursioner og koncerter.
Tidligere arrangementer kan ses i Tankebreve, jfr. Menuen.Selskabets advents- og jule
møde afholdes i år noget senere end sædvanligt, nemlig 2. søndag i advent :

8. december 2019, kl. 16.15

Sted : Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø

Tilmelding nødvendig: Kontakt: Helge Torm, Munkevænget 2, 2.th., 4180 Sorø  senest 1.12.
E-mail: helge.torm@mail.tele.dk - Tlf.: 2993 1891.

Programmet ser således ud:

Kl. 16.15: Velkomst ved formanden.

Kl. 16.20: Fællessang : Glade Jul, dejlige Jul.

Kl. 16.25: Ingemanns Jul i Rom v/ Kirsten Jensen Holm.

Kl. 16.55: Fællessang: Barn Jesus i en Krybbe laa.

Kl. 17.00: Pause med hvidvin, kransekage og julebag

Kl. 17.30: Nissen hos Spækhøkeren v/Mogens Holm.

Kl. 17.40: Nissens renæssance i den danske guldalder, i kunst og litteratur, m.v. v/Helge Torm.

Kl. 18.00: Afslutning - Fællessang : Dejlig er Jorden.


Entré: kr. 75,-

Bøger sælges fra "bilen".


Andre arrangementer:


Foreningen 1684-1862 (årstallene dækker Holbergs fødsel og Ingemanns død) samarbejder med Ingemann-Selskabet i en vis udstrækning. Det er derfor hensigten fremover at annoncere de arrangementer, som finder sted i foreningen. Søndag den 7. juli 2019 afholdt foreningen en såkaldt Ingemann-dag, hvor alle kirker i Sorø opfordredes til at spille Ingemanns salmer. Det skulle ifølge foreningen være en ny tradition, som skulle holdes den samme søndag hvert år.

Her er en henvisning til det første arrangement, som Foreningen 1684-1862 har lagt ud på deres hjemmeside:

http://1684-1862.dk/2019/07/07/ingemann-dagen-billeder/