Page 8 - Tankebreve 51
P. 8

Skitsebogen
Fra skitsebogen vises også denne gang unikke billeder og eksempler på, hvad der har haft betydning for Lucie Ingemann i hendes lange liv som kunstner, dels ved eksempler på hendes egne indførsler og dels ved eksem- pler på, hvad andre har bidraget med.
  I skitsebogen er der mange blomsterskitser, studier og endog fuldt færdige blomsterbilleder, ma- let i tempera, som måske endnu ikke har fundet en plads i glas og ramme. Ud over de mange blomster har Lucie skrevet om sine idéer og tanker, bl.a. dette citat omkring en gren, omviklet af efeu: Efterfölgende Studier, en Deel af de Blomster, jeg har malet efter Naturen, anvendte jeg i mine Blomstermalerier, naar jeg ikke, til den Tiid jeg malede, kunne faae friske Blomster; men da man, af de fleste Blomster, kan faae grönne Blade det meeste af Aaret, saa har jeg ofte udeladt dem i Studier- ne. Th. ses en enkeltstående gul valmue eller lignende, som er udført i tempera.
Tv.: Mindre sejlskib, signeret »Anton Melbye d 20 Maj 1845«. Tegningen er indklæbet i Lucie In- gemanns skitsebog. - I midten: Anton Melbye ved staffeliet. U.å. - Th. Ingemann tegnet af Anton Melbye, signeret »Anton Melbye Sorö 27 Febr. 1844«. Der er lidt flimmer i billedet, hvilket der ikke er på originalen, som befinder sig på Det kgl. Bibliotek. - Daniel Herman Anton Melbyes (1818-1875) besøgte Ingemanns i Sorø 17.-28.2.1844; det bød på både interessant og fornøjeligt samvær; Melbye kalder Ingemanns for »en høist fortræffelig Familie«, og videre hedder det i Melbyes skitsebog1: »Denne fortræffelige Mand og Kone bliver mig for hver Gang kjærere ...
     1 Solgt på Bruun Rasmussen auktion, Havnen, 2.12.2002. Køber: Det kgl. Bibliotek.


   6   7   8   9   10