Page 10 - Tankebreve 51
P. 10

   Det andet korsbillede (tv.), også malet i 1822, hvis placering så vidt vides er ukendt for offentlig- heden. Under skitsen står: En Blomsterkrands om et udskaaren Trækrusifix. En Gren af en Christti- ørn ligger ved Korsets Fod. - I midten ses en skitse fra 1824 med følgende tekst: Marias Sarkofag med Blomster. I Mellemgrunden svæver Maria mod Himlen modtaget af Engle (som Legenden fortæl- ler). - Til højre ses endnu en skitse til et billede, tilsyneladende også malet i 1822, hvorunder Lucie har skrevet: En Urne staaer i en Klippehule. Om den hænger en Blomsterkrands. Laaget er halv tilba- geskudt. En Sommerfugl staaer paa Randen af Urnen, en anden er let udslaaet.
Det vides ikke hvor store malerierne er. Det er næsten ikke til at begribe, hvor flittig Lucie Inge- mann har været foran staffeliet. Af den nye bog om Lucies altertavler, som Jette Lund har skrevet, fremgår det, at Lucie har malet over 50 altertavler fra og med 1827, og før den tid har hun malet mindst ligeså mange blomsterbilleder. Hvem kan ellers bryste sig af det ? - Hvis vore læsere skul- le vide, hvor malerierne befinder sig, vil redaktionen morderlig gerne vide det.
Statuetten til venstre af Ingemann (Ribe Kunstmuseum) er udført af Otto Evens (1826- 1895) i 1880. Den er af gips og måler ca. 65 cm. Hvem eller hvad har inspireret Evens ? Her er et par bud: Marstrands maleri fra 1859 eller Georg Emil Hansens foto (u.å.) fra ca. 1861.
       8   9   10   11   12