Page 11 - Tankebreve 51
P. 11

Illustratoren Carl Thomsen
De fleste Ingemann-kendere er stødt på Carl Thomsens fremragende illustrationer til Ingemanns Morgen- og Aftensange, som udkom første gang i 1889 og som var den første illustrerede udga- ve af sangene. Ved adventsmødet i Bakkehuset i fjor redegjorde Lars Andreasen for de mange for- skellige illustrerede udgaver af sangene, og det stod lysende klart, at Carl Thomsen skilte sig ud fra de øvrige. Men Carl Thomsen har også illustreret andre af Ingemanns salmer og sange.
Til venstre: Titelbladet til Salmer og Sange for Børn. Med Tegninger af Carl Thomsen, 1888.
Til højre: Carl Thomsen: Selvportræt 1886. Dette er ét af tre selvportrætter. De andre er fra 1880 og 1907.
Seks illustrationer til Salmer og Sange for Børn. Med Tegninger af Carl Thomsen: Glade Jul, dejlige Jul - Julen har bragt velsignet Bud - Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa - Nu vaagne alle Guds Fugle smaa - To Engle smaa - I fjærne Kirketaarne hist.
               

   9   10   11   12   13