Page 13 - Tankebreve 51
P. 13

I årets løb er kommunikationen med selskabets medlemmer varetaget gennem selskabets tidsskrift, »Tanke- breve«, der er udkommet med tre numre, der er udsendt henholdsvis de- cember, maj og september. Tidsskriftet omfatter mellem 12 og 20 rigt illustre- rede sider og indeholder såvel oplys- ninger om selskabets arrangementer som artikler om B. S. Ingemanns liv og forfatterskab. Som bilag til Tankebre- ves maj-nummer udsendtes et sær- nummer med et optryk af Ingemanns fortælling »Den gamle Rabbin« fra 1827 med forklarende noter ved Steffen Lauge Pedersen og Kristian Nielsen.
I forbindelse med B. S. Ingemann- Selskabet udgives af forskellige forlag
B. S. Ingemann-Selskabets Skriftserie, hvis sidste skud på stammen er Jette Lunds »En Altertavle af Fru Inge- mann«, der vil blive præsenteret på det kommende adventsmøde.
Også i år skal der på generalfor- samlingen lyde en tak til alle, der har medvirket til B. S. Ingemann-Selska- bets virksomhed, herunder ikke mindst Sorø Akademi for husly, men også de mange, der i og udenfor besty- relsen, bogstaveligt og i overført be- tydning, har givet en hånd med!
Peter Balslev-Clausen Redaktionen
     Selskabets Skriftserie
Ingemann-Selskabets Skriftserie tæller nu 15 bind. De er udgivet i perioden 1995-2018. Flere er udsolgt, men de resterende sælges eller gives væk ved nogle af selskabets arrangementer, ved henvendelse til Kr. Nielsen: ingemann1859@gmail.com eller via hjemmesiden: ingemann- selskabet.dk
                 Bemærk den nye bog i skriftserien: En Altertavle af Fru Ingemann (2018). Den koster kr. 175,-. Ved adventsmødet vil det være muligt at købe bøger og postkort. Som noget nyt forærer vi visse bind væk, således bind 1, 3 & 4 ~ Vi har nogle få eksemplarer af Lucie Ingemanns Et lille Levnetsløb til Bernhard (1996), pris: 100 kr. ~ Desuden haves endnu ét eksemplar af den udsolgte Ingemanns Morgen- og Aftensange. Monotypier, illustrerede af Maja Lisa Engelhardt. Efterskrift af Niels Kofoed (2008) som er bind ni i skriftserien. Pris: 150,- kr.   11   12   13   14   15