Page 14 - Tankebreve 51
P. 14

Siden sidst
Den 23. september i år afholdt Ingemann-Selskabet sit årlige efterårsmøde, som indledtes på Sorø Akademi med en generalforsamling. Efterfølgende var der foredrag ved Kirsten Jen- sen Holm på Sorø Kunstmuseum om »Ingemanns Dannelsesrejse«, og Ole Worm spillede herefter musik af Herman Severin Løvenskiold : »Sogni d’Italia«. Hele arrangementet var en stor succes, som på Kunstmuseet gav den sig til kende ved de mange fremmødte.
En sluttet kreds/generalforsamling i en halvtom solennitetssal. Helge Torm som ordstyrer med vanlig sikker (løftet) hånd - endnu engang. Til gengæld var der stor tilslutning til Kirsten Jen- sen Holms foredrag og Ole Worms koncert på Sorø Kunstmuseum. Her havde ca. 60 deltagere indfundet sig for at tage del i det festlige arrangement, der også inkluderede tapas og vin.
Til venstre ses en blokfløjtespillende Ole Worm, som spillede to »Pifferari=Spil« ... I midten Kirsten Jensen Holm med oplæsning, passende til den italienske musik. Til højre ses pianisten Ole Worm, som foldede sit talent ud i »Sogni d’Italia«.
       De to »Pifferari=Spil«, komponerede af Rudolph Bay, som Ole Worm spillede på sin blokfløjte.
- Nodebilaget er et af to, som findes bagerst i visse eksemplarer af Ingemanns »Reiselyren« (1820). Ifølge den store danske ordbog er pifferari, hyrder, som ved juletid synger religiøse sange og spiller skalmeje foran Maria-billederne på Roms gader, og så kunne man jo passende tilføje, og når lejlighed byder sig, som f.eks. ved Ingemann-Selskabets arrangementer.
Fotos: Kr. Nielsen.
   12   13   14   15   16