Page 7 - Tankebreve 51
P. 7

  Tegning fra Lucie Ingemanns Skitsebog, forestillende Peterskirken i Rom. Kan Ingemann have haft den med hjem til Lucie? Tegningen er ikke signeret.
De to små digtudpluk er et eksempel på den metode Ingemann brugte til sin »Reiselyre«. Han har haft en ret ambitiøs plan. Han har villet lave en slags opera eller operette uden musik; eller hvem ved, måske har han været så ambitiøs, at han har tænkt sig det hele sat til musik! I hvert fald gik planen ud på, at de digte han havde skrevet undervejs skulle være arierne og korene i »operaen«, og så dig- tede han en slags recitativer rundt om dem, nogenlunde som man kan se af ovenstående eksempel.
Det blev også tid til en »afstikker« til Neapel, Vesuv og Pompeji.
Det er da mageløst fundet på; men af modtagelsen og »Reiselyrens« senere liv kan jeg slutte, at det ambitiøse projekt ik- ke helt er lykkedes for Ingemann. Han skriver selv i forerindringen i Samlede Skrifter: »Denne Form, som jeg ikke til- forn havde seet benyttet til slige Medde- lelser, lovede jeg mig i mine sangvinske Forhaabninger langt mere Virkning af, end Udførelsen syntes mig at bekræfte«.
Som tidligere nævnt opholdt Inge- mann sig i Italien i over 10 måneder; det meste af tiden i Rom, hvor han var en del af kredsen omkring den berømte billed- hugger Bertel Thorvaldsen.
Det gule hus / Ingemanns Hus ved vintertid (bemærk de nu nedrevne udhuse til venstre). Her boede to lykkelige i fyrre år.
Det er altid svært at vurdere, hvad der kommer ud af sådan en dannelsesrej- se. Hvilke spor sætter der sig i sindet? Men at Ingemann har kunnet trække på sine oplevelser og de erfaringer han har gjort sig i det fremmede er der dog ingen tvivl om. Hans møde med katolicismen har givet ham en viden som han har gjort brug af i sin senere digtning. Men frem for alt har det været mentalt skelsættende og noget af en øjenåbner. »Livet her i Rom har været det lykkeligste paa hele min Rejse«, skriver han til sin ven Carl Luno.
Ja, han var lykkelig der! Ligesom han også blev det igen, da han godt to år efter sin hjemkomst kunne flytte ind i det gule hus i Sorø sammen med sin Lucie.
Kirsten Jensen Holm Redaktionen
 

   5   6   7   8   9