Page 6 - Tankebreve 51
P. 6

  Der er ikke tvivl om, at det har været strabad- serende at passere alperne. Her er det et maleri af Joseph Mallord William Turner (1775-1851).
Turen ned igennem Tyskland varer godt to måneder! Men da de så når bun- den af det store land, drejer de til højre og kører mod Paris. Det var vist ikke menin- gen – og efter at have tilbragt godt en måned i byernes by, har Ingemann da heller ikke mange lovord tilovers for ste- det. Men han kan jo da nu sige, at han har været der.
Lystighed uden for Roms mure på en oktober- aften, malet af Wilhelm Marstrand i 1839.
Tilbage i de sydlige Tyskland begyn- der en alperejse uden sidestykke – de når helt op på de høje bjerge og Ingemann kunne meget vel have været frosset ihjel deroppe:
Paa Grimsels Klippehøie Blandt Afgrundssvælg jeg laae; Jeg lukked mødigt Øie,
Og saae de Gnomer smaa.
Men Gud ske lov:
Da hørte jeg det klinge
I Luften underlig,
Og skjult med luftig Vinge Min Engel vakte mig.
Udsigt over Tiberen i nærheden af broen Ponte Rotto i Rom. C. W. Eckersberg 1815.
Skytsenglen sørger for at Ingemann kommer til Italien – La Bella Italia – som Ingemann, som så mange andre før og efter ham, er faldet i svime over:
Hist var Vinter og Snee
- her blomstrer evige Vaar. Ranken slynger sig her om Almen frodig i Krandse,
Olieskoven staaer lys med Sølverkronen i Sol;
Under Platanens Tag gaaer velske Charis med Geden,
Nynner en Elskovssang,
og paa de Fremmede seer.
I luftninger milde!
I Dufte, som svømme, Husvalende stille,
Paa Lysets de bævende Strømme!
I Dale saa grønne,
I Floder, I Søer,
I Feeslotte skønne,
Paa eders lyksalige Øer!
 

   4   5   6   7   8