Page 4 - Tankebreve 51
P. 4

Ingemanns Dannelsesrejse
Efterårsmødet i Sorø 23. september bød blandt andet på et interessant foredrag af Kirsten Jensen Holm om Ingemanns forunderlige rejse til Italien 1818-19, som gik via Tyskland, Frankrig og Schweiz. Redaktio- nen har modtaget nedenstående artikel, som er baseret på foredraget.
1816 var et godt år for Ingemann. Hans skuespil »Blanca« opførtes fra begyndel- sen af året på Det kongelige Teater med stor succes. Senere samme år udkom tryl- lespillet »Reinald Underbarnet« og trage- dien »Løveridderen«; jo, han var særdeles produktiv. Lige før jul så den lille digt- samling »Julegave« dagens lys.
Men så dukkede Heiberg op på sce- nen med den polemiske komedie »Jule- spøg og Nytaarsløjer«, hvori både Inge- mann og vennen Grundtvig blev gjort grundigt til nar; og så var det ikke længe- re så sjovt at være en ung og følsom poet. Polemikken fortsatte gennem det meste at året 1817, og måske har dette lidt betænd- te klima været en del af årsagen til at In- gemann måtte væk.
Caspar David Friedrich (1774-1840): Vandreren over tågehavet (1818).
Hans situation i øvrigt var på mange måder at sammenligne med vore dages unges; hvad skal jeg stille op med mit liv? Han var 29 år, han havde ikke nogen
formel uddannelse, han havde ikke en pengestærk familie i ryggen, han var på 6. år forlovet og kunne ikke - uden fast stil- ling og ordentlig anstændig bopæl – for- vente at blive gift med embedsmandsdat- teren Lucie Mandix; nej, han var jo bare digter, og det kunne man dengang slet ik- ke leve af endsige underholde en familie!
Provst Schmidt (1771-1840) - Ingemanns rejsefælle.
Så Ingemann traf, nok ikke en rask, måske snarere en nølende beslutning om at søge penge til en dannelsesrejse lige- som de andre kunstnere: Baggesen, Oeh- lenschläger, Thorvaldsen, C. A. Jensen med flere. Og så møder han den noget ældre norske provst Frederik Schmidt ude i Bakkehuset hos familien Rahbek og spørger om de skal følges; og det er ret smart for provsten har rejseerfaring! Han har, om man så må sige, været der før!
Og så går Ingemann ellers i gang med at øve sig på italiensk og også lidt
              
   2   3   4   5   6