Page 2 - Tankebreve 51
P. 2

Oplæsning og Bogpræsentation
Første afdeling:
1) Johan de Mylius læser
Ingemanns Det hemmelige Vidne Anden afdeling:
2) Jette Lund præsenterer sin nye bog En Altertavle af Fru Ingemann. Se næste side.
  Rigtige spøgelser? Johan de Mylius causerer over Ingemanns »fantastiske fortællinger« og deres plads i guldalderens litteratur.
I den stort set ædruelige danske guldalder, er der kun to forfattere, der - selvsagt uden for eventyrgenren - har overskredet grænsen for det fornuftige og naturlige. Det er Thomasine Gyllembourg (Johan Ludvig Heibergs mor) i fortællin- gen »Slægtskab og Djævelskab« (en af hendes »Hverdagshistorier«), og det er især Ingemann med en række fortællin- ger, der bevæger sig ind i det, man plejer at kalde overtroens eller ligefrem det ok- kultes verden. Spøgelser, genfærd, opri- vende indslag fra en skjult verden gør fle- re af hans historier til absolut alternativ
læsning. Hos Fru Gyllembourg er det trods alt så som så med spøgeriet, men Ingemann tager det dybt seriøst, da han var overbevist om den åndelige verdens og dermed åndeverdenens realitet. Alli- gevel tager han hensyn til sine læseres skepsis ved at holde døren på klem for en psykologisk forklaring, sådan som han også gør det i sine erindringer fra barn- dommen om spøgeri.
Johan de Mylius causerer over dette halloween-emne med Ingemanns »Niels Dragon« og »Familiesynet« som hoved- eksempler.
   Tv.: Jens Juels portræt af Thomasine Gyllembourg (1773-1856), en af Johan de Mylius’ hovedper- soner i dagens causeri. I midten ses Wilhelm Marstrands maleri af Johan Ludvig Heibergs hjem. En aldrende Thomasine Gyllembourg med sin søn J. L. Heiberg (1791-1860) og svigerdatter Johan- ne Luise Heiberg (1812-1890). På væggen hænger Jens Juels portræt af Thomasine Gyllembourg. - Hun var kvindesagskvinde og en forfatterinde, som på mange måder lagde grunden til den dan- ske kvindelitteratur, og så var hun en af guldalderens mest læste forfattere. Det skal blive interes- sant at høre, hvor litterært beslægtet hun er med Ingemann. Hun blev gift med den landsforviste Peter Andreas Heiberg (1758-1841), hvem Ingemann traf i Paris i 1818. Th. Johan de Mylius.
Redaktionen
   1   2   3   4   5