Page 4 - Tankebreve
P. 4

Den folkelige tone hos Ingemann
og andre danske salmedigtere. II. del.
Fortsættelse fra forrige nummer af ”Tankebreve”. Tilsammen udgør de to dele det foredrag, som Johan de Mylius holdt ved Ingemann-Selskabets generalforsamling 20. sept. 2020. Af pladshensyn opdelt på to numre af ”Tankebreve”. Første del sluttede abrupt efter den indledende præsentati- on af Hans Christensen Sthens ”En liden Vandre-Bog”, udgivet 1589.
Blandt Sthens tekster skal i denne sammenhæng (hvor det handler om at afsøge den folkelige salmetone op gen- nem tiden fra Reformationen og til i dag) nævnes ”Du Herre Christ min Frelser est”, ”Et trofast Hjerte, Herre min”, ”Gud efter Dig jeg længes”, ”Jeg ved et evigt Himmerig”, ”O Jesus Liv- sens Herre” og så de to sammenhøren- de ”Den lyse dag forgangen er” og ”Den mørke nat forgangen er”, en af- tensang og en morgensang. I Vandre- bogen finder man desuden ”Den gamle Christelige Dagevise”, med førstelinien ”Den signede Dag, som vi nu ser”, den middelalderlige folkelige sang, som via bl.a. Sthen er vandret videre til Grundtvig, der har gendigtet den, og i hvis version vi kender og synger den i dag: ”Den signede dag med fryd vi ser”.
Sthens nedskrift er ikke den ældste. Visen findes i en svensk variant i et håndskrift fra Vadstena Kloster ca. 1450, og på dansk er den første gang trykt i Hans Thomissøns salmebog 1569. En folkelig middelaldervise, som Thomissøn og Sthen har gjort til en salme i reformationstiden.
Jeg skal her nøjes med at gå nær- mere ind på aftensalmen, ”Den lyse dag forgangen er”. Den lyder, som følger:
Den lyse dag forgangen er, Og natten hun hænger os på, O Jesu Christe, Herre kær Du altid hos os blive må. Glæde os Gud i Himmerige.
Du est det evige guddoms lys, Det må vi jo bekende,
Kom til os i vor hjertens hus, Med din nåde os optænde. Glæde os Gud i Himmerige!
Du est vor vægter tryg og tro, Du vil os aldrig undfalde,
På dig så vil vi bygge og bo,
I al vor nød dig påkalde. Glæde os Gud i Himmerige!
Dagen er skabt til arbejd og umag, Det kan hver hos sig mærke,
Men natten er skabt til ro og mag, De trætte lemmer at styrke. Glæde os Gud i Himmerige.
Bevar os, Gud, i denne nat Fra Djævelens listige pile,
I alskens fare du med os stat, Giv rolighed og god hvile! Glæde os Gud i Himmerige.
             Weyses kendte melodi til Grundtvigs ”Den signede dag med fryd vi ser” fra 1826.
-4-

   2   3   4   5   6