Page 2 - Tankebreve
P. 2

14.00: Velkomst v/museums- direktør Anna Krogh.
14.05: Taler via skærm v/ Johannes Nørregaard Frandsen SDU og Nor- dea-fondens direktør Henrik Leh- mann Andersen.
14.25: Tale v/borgmester i Sorø, Gert Jørgensen.
14.35: Tale v/formand for Ingemann- Selskabet Peter Balslev-Clausen.
14.40: Sorø Akademis Skolekor synger Ingemann.
14.50: Let traktement.
15.05: Introduktion til Ingemann- ruten v/Kirsten Jensen Holm på vegne af projektgruppen.
15.15: Sorø Akademis Skolekor synger Ingemann.
15.30: Borgmester Gert Jørgensen ind- vier officielt ruten ved at klippe et bånd over ved Klosterporten.
B. S. Ingemann og H. C. Andersen i en passiar foran Ingemanns Hus. Tegning af Carl Thomsen fra 1897. Se side 3, bogmærke 3.
Program
      Tilmelding hurtigst muligt til Kr. Nielsen på e-mail ingemann1859@gmail.com Almindelige coronabestemmelser for adgang til museer er gældende !
Tur * Natur * Litteratur
  Nu bliver B. S. Ingemann også del af en trend. Nemlig den at gå - spadsere - vandre. Ved
hjælp af midler fra Nordea-fonden (5,7 mil.) har SDU søsat et stort projekt, Danske Digter- ruter, som skal tilgodese vores voksende behov for at opleve med alle sanser - både ude og in- de.
Overalt i landet bliver der i øjeblikket lagt sid- ste hånd på digterruter for en forfatter med lokal forankring. Der kan nævnes Emil Aare- strup i Nysted, Tove Ditlevsen på Vesterbro og Jeppe Aakjær ved Limfjorden. Af de i alt 20 digterruter vil 15 være tilgængelige fra den 18. juni og af disse er den vigtigste for os naturlig- vis B. S. Ingemann-digterruten i Sorø.
Når man betænker Ingemanns forhold til natu- ren, sådan som man kan forvisse sig om det i hans forfatterskab, gennem breve og optegnel- ser i venners dagbøger mm., så hører Inge- mann helt naturligt til i dette selskab.
Alle digterruterne er forskelligt udformet og lavet i samarbejde med lokale aktører, i vores tilfælde Sorø Kunstmuseum og B. S. Inge- mann-Selskabet; men de er samlet under en hat med en fælles hjemmeside, danskedigterru- ter.dk, hvorfra man kan hente links og yderli- gere information og inspiration. Hjemmesiden skulle ligge klar til brug fra den 11. juni, en uge før den officielle åbning!
Ruten er 3,5 km lang svarende til ca. 50 minut- ter ved almindelig gang. På kortet i den neden- for viste folder eller på hjemmesiden er der indtegnet 6 bogmærker, hvor man, ved hjælp af en QR kode, kan downloade små hørespil, hvor Ingemann er i dialog med nogle af de mennesker, der stod ham nær. Man kan lytte, mens man fortsætter sin vandring, eller man kan sætte sig på en bænk og fordybe sig, alt efter temperament. Afsæt gerne 2 timer til turen.
-2-   1   2   3   4   5