Page 16 - Tankebreve
P. 16

         Bøvlingbjerg Valgmenighedskirke.
Lucie Ingemanns altertavle Der skal være Glæde i Himmelen over en Synder, som omvender sig (se også side 10) ses her på alterpladsen, udsmykket i en festlig anledning. I dag er tavlen placeret på nordre korsarms vestvæg i kirken.
Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til kasserer Flemming Bruun: flemming.bruun@gmail.com eller via hjemmesiden: http://www.ingemann-selskabet.dk/styled-11/Indmeldelse/
Selskabets konto i Nordea: 2863 - 6899 201 912.
Bogbestilling ved Kr. Nielsen på e-mail ingemann1859@gmail.com eller via hjemmesiden: http://www.ingemann-selskabet.dk/Publikationer/Bogbestilling/
Bestyrelsen pr. 20/9 2020
  Peter Balslev-Clausen, formand 3034 7927 peter@balslev-clausen.dk
Johan de Mylius, næstformand 2532 4744 & 6595 8410 demyliusjohan@gmail.com
Kristian Nielsen, redaktør
2392 0133 ingemann1859@gmail.com
Helge Torm, sekretær
2993 1891 helge.torm@mail.tele.dk
Kirsten Jensen Holm
2148 8755 kirsten@holmhome.dk
Flemming Bruun, kasserer
6159 2860 flemming.bruun@gmail.com
Ann Furholt Pedersen
5786 5794 ann@soroe-akademi.dk
Suppleanter:
Jette Coste
5783 4015 jettecoste@gmail.com
Michael Foersom
8819 5726 hmfoersom@gmail.com
   Redaktion af Tankebreve: Kristian Nielsen : ingemann1859@gmail.com Hjemmeside : ingemann-selskabet.dk ISSN 2596-8408
    - 16 -


   12   13   14   15   16