Page 10 - Tankebreve
P. 10

Skitsebogen
Lucie Ingemann malede som bekendt et stort antal altertavler, og flere af dem blev skænket til kirkerne på Sorøegnen. De færreste ved måske, at hun også malede to altertavler til Sorø Kirke. Ganske vist skulle de ikke erstat- te Abraham Wuchters storslåede altertavle, men de kom til at stå som ind- og udgangsbilleder i kirken. Senere blev de skænket til kirker i Jylland, og det ene af dem kom tilbage til Sorø Museum. - Ud over ind- og udgangsbil- lederne, har Lucie Ingemann malet et billede med bibelsk motiv til ægte- manden Ingemann og et stort billede til Sorø Kapel (ikke afbildet), og det er disse fire bibelske billeder, som man forbinder med Lucie Ingemann og Sorø.
Til venstre: Evangelisten Johannes idet han har nedskreven i sit sidste Brev: ”Gud er Kjærlighed”., malet 1860. Blev efter Bestemmelsen anbragt, som Udgangsbillede i Sorö Kirke.
Lucie Ingemann henviser ikke til noget skriftsted i dette tilfælde. Maleriet har hængt i Voel Kirke 1876-1938, men er nu deponeret på Sorø Museum.
I midten: St. Lucæ 15 Cap. 7 V. Der skal være Glæde i Himmelen over en Synder, som omvender sig ... malet 1856. Blev [an ?] anbragt efter sin Bestemmelse som Indgangs Billede i Sorö Kirke.
Nu hænger billedet i Valgmenigheden Bøvlingbjerg, se foto på Tankebreves bagside !
Til højre: Jesusbarnet giver Johannes en Muslingsskal i Forudfölelse af at han skal blive Döberen. Malet 1855, har tilhört Ingemann, [1 ?] Brev 4 Cap. 9 V.
Lucie Ingemanns bibelhenvisning synes ikke at være grundet på et eksisterende skriftsted. Hvor maleriet befinder sig i dag, vides ikke.
Citaterne skyldes Lucie Ingemann.
               - 10 -
Kr. Nielsen
   8   9   10   11   12