Ingemanns Kommandørkors. Ingemanns udnævnes af Frederik VII til Commandeur af Dannebrogen 24. februar 1855.

På bagsiden anes navnet B. S. Ingemann. Proveniens: Familien Spur / Kr. Nielsen. H.I, s. 409 + H.II, s. 217. q

Hustavle=Indskrift i Sommersted Præstegaard i Sønderjylland. (1857). Mål: 56 x 114,5 cm. (foretaget af præsten). Tavlen blev åbenbart først malet året efter, 1858. Foto fra 1991. H.I, s. 433.