Julen har bragt velsignet Bud - Det kongelige Kapel. 1929