Julen har bragt velsignet Bud - i julepotpourri - Louis Preil