Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud - Rytmisk version, uden sang